Duurzaam opgewekte stroom is niet altijd in dezelfde hoeveelheid beschikbaar. Het waait niet altijd, en de zon verdwijnt ook weleens achter een wolk. Het wisselende aanbod van duurzame energie is een uitdaging in de weg naar verduurzaming. Met de inzet van blockchain technologie weet TenneT het variabele aanbod van duurzame energie te zo sturen, dat er altijd duurzaam opgewerkte energie beschikbaar is.

Stroom opslaan in accu’s

TenneT, Vandebron en IBM hebben een slimme oplossing met blockchain technologie en accu’s bedacht. Een groep grote consumenten slaat stroom tijdelijk op in de accu van hun stilstaande auto, of hun accu thuis. Op momenten met harde wind of veel zon het wordt het overschot aan opgewekte energie in de stilstaande accu’s opgeslagen. Zo hoeft er geen energie verloren te gaan. De energie kan later, op momenten dat er weinig zon of wind is, worden ingezet. Op deze manier hoeft er minder fossiele energie om tekorten op te vangen te worden geproduceerd. Met deze oplossing hebben de bedrijven de ICT milieu award gewonnen.

De ICT Milieu award is een prijs die jaarlijks aan ICT-projecten met een significante positieve impact op het milieu wordt uitgereikt. Er wordt naar slimme, innovatieve oplossingen voor energiebesparingen of het terugwinnen van grondstoffen gekeken. De jury is te spreken over de samenwerking tussen de partijen om met behulp van blockchain de flexibiliteit op het net te vergroten. Ze zien grote potentie voor opschaling van de oplossing en andere slimme toepassingen die de energietransitie mogelijk gaan maken.

Pilot

In de pilot maakt Vandebron slim gebruik van de batterijcapaciteit van elektrische auto’s of thuisaccu’s. Een slim algoritme bepaalt wanneer een accu van een auto wel of niet wordt geladen. Op momenten van een overschot aan duurzame energie start de accu met laden, en op momenten van een tekort levert de accu energie terug. Door dit op grote schaal te toe te passen wordt de balans op het net gegarandeerd. Vandebron faciliteert de dienst voor haar klanten, die hiervoor een vergoeding krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met het privégebruik van de auto, waardoor auto-eigenaren geen concessies op het gewenste gebruik van hun auto hoeven te doen.

Continuïteit

Als Transmission System Operator (TSO) is TenneT verantwoordelijk voor de balans op het Nederlandse energienet. Om de levering van elektriciteit te garanderen, moeten vraag en aanbod 24 uur per dag, 7 dagen per week in balans zijn. Door de wisselende beschikbaarheid van duurzame energie neemt de volatiliteit op het net toe. Daarnaast is de verwachting dat steeds meer traditionele fossiele centrales in de toekomst sluiten. Zij zullen dus steeds minder in staat zijn de pieken en dalen op het net op te vangen. TenneT denkt dat een groot aantal kleinere, decentrale batterijen een oplossing kan bieden. Het onderzoekt dan ook of blockchain technologie ervoor kan zorgen dat het aantal spelers op de markt vergroot kan worden, waardoor een betere prijsvorming tot stand kan komen. Hierdoor wordt zou TenneT minder afhankelijk worden van fossiele centrales.