Project omschrijving

Xurux onderzoekt de haalbaarheid van LOGDAT, een systeem dat raadplegingen, toevoegingen en wijzigingen in de gegevens die over burgers en bedrijven gaan, logt op de blockchain.

Het gaat om de gegevens die worden beheerd door overheidsinstanties. Burgers en bedrijven kunnen m.b.v. een daarvoor te ontwikkelen website en app op de blockchain kijken en zien wat er wanneer over hun geraadpleegd, toegevoegd of gewijzigd is. Het gebruik van een blockchain biedt het voordeel dat een zeer betrouwbare historie van alle raadplegingen en wijzigingen wordt bijgehouden en de burgers/bedrijven meer vertrouwen in hun overheid krijgen. Burgers en bedrijven kunnen LOGDAT gebruiken om te zien of hun gegevens correct zijn. Aanvullen en corrigeren kan via de daartoe bestemde kanalen.

De implementatie van een dergelijk project brengt implicaties met zich mee op vlakken als acceptatie, techniek, beveiliging, wet- en regelgeving, betaalbaarheid, gegevensstromen en processen. Het haalbaarheidsonderzoek zal in de eerste helft van 2018 zijn afgerond.