Project omschrijving

Xurux heeft in het begin van haar bestaan bedacht dat het goed is om ervaring op te doen en te leren over blockchain technologie door te doen. De aanleiding voor het Postcode Smart Fund was dat we een verzekering wilde maken. Om te laten zien dat dit kan en hoe dit kan. We hebben een verzekering gebouwd tegen verlies in de Postcode Loterij. Door je postcode te verzekeren krijg je een bedrag uitgekeerd als jouw postcode de winnende postcode is in de postcode loterij. Als na een trekking blijkt dat de winnende postcode bij ons verzekerd is worden de premies van alle deelnemers automatische naar de verzekerde met de winnende postcode overgemaakt. Als de winnende postcode niet bij ons verzekerd is, dan krijgen alle deelnemers automatisch hun premie terug, minus de gemaakte kosten.

We hebben dit in smart contracts op Ethereum uitgeprogrammeerd

We hebben een smart contract gemaakt voor het registreren van een trekking. Daaraan zijn voor iedere deelnemer contracten gekoppeld. Een deelnemer heeft een account nodig waar een wallet aan gekoppeld is waarmee de premie kan worden betaald en vastgezet. Als de winnende postcode bekend is wordt deze ingevoerd bij het trekkingscontract. Deze informeert het registratiecontract die de uitvoering van de verzekering activeert. Alle deelnemerscontracten maken vervolgens de premie over naar de verzekerde met de winnende postcode of terug naar de verzekerde die heeft meegedaan als de winnende postcode er niet bij zit.

Het is gelukt om te laten zien dat het mogelijk is om een verzekering in smart contracts uit te werken. Op de blockchain wordt de afhandeling dan automatisch verwerkt. Zonder tussenkomst van derde partijen. We hebben kunnen ervaren en leren hoe volwassen deze technieken zijn.

Zo kwamen we erachter toen de wallet die we hadden gekozen een versie upgrade kreeg dat onze code onbruikbaar was geworden en dat we die opnieuw moesten schrijven om het weer werkend te krijgen.

Dit experiment stamt uit  in 2016. Inmiddels is er veel veranderd en zien we de technologie langzaam volwassener worden. Dit project heeft geholpen met de ontwikkeling van Xurux en is een goed voorbeeld van hoe wij met nieuwe ontwikkelingen om willen gaan.  Klein beginnen en vooral gaan doen. Leren en Experimenteren.