Project omschrijving

Stel je hebt een huis en dat huis blijkt te verzakken. Je bent niet de enige want je woont in een van de meest ‘verzakkende’ gemeentes van Nederland. Wat doet dit met de waarde en courantheid van je huis? Wat doet dit met het vertrouwen van huiseigenaren? En welke rol heeft de gemeente in het kader van beleidsbepaling en informatieverstrekking?

Het blijkt dat Wateroverlast en schade door bodemdaling jaarlijks zorgt voor grote kostenposten in Gouda. Bodemdaling is complex, zowel technisch als bestuurlijk is het een uitdaging om de mechanismen goed te ontrafelen, te begrijpen en om te zetten in maatregelen en beleid. Hierbij is het van groot belang dat alle betrokken partijen over dezelfde informatie beschikken.

Er zijn meer plaatsen in Nederland waar het meten van gegevens een belangrijke rol speelt voor de betrokken partijen. Een bekend voorbeeld is Groningen, waar de onzekerheid over de waarde van een woning een belangrijk negatief effect is van de aardbevingsproblematiek. Blockchain wordt genoemd als een middel om transparantie en vertrouwen in het monitoren van bodemdaling te vergroten.

Ook in de gemeente Gouda wordt betrouwbare data gezien als een must om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen en ervoor te zorgen dat de bodemdaling van Gouda beheersbaar wordt. Deltares heeft Xurux en Wareco gevraagd deel te nemen in het “Living Lab Bodemdaling” waarin data in een blockchain wordt vastgelegd.

Volgens Geoloog Bob Hoogendoorn helpt de beschikbaarheid en gegarandeerde juistheid van data om niet te blijven hangen in discussies over de herkomst ervan.

“De blockchaintechnologie maakt dat het proces van de data herkomst en de bewerking transparant is. Het vergroot het vertrouwen in de data voor alle belanghebbenden”.

Meetdata direct de blockchain in

Blockchain maakt dit mogelijk. Onder anderen de gemeente, het waterschap en de bedrijven krijgen via blockchain technologie toegang tot dezelfde data met betrekking tot grondwaterstanden. Het laat zien welke grondwaterstanden er gemeten zijn en alle bewerkingen. Hierbij moet je denken aan de waterdruk boven de sensor in de peilbuis die wordt omgerekend, maar ook de bewerking van satellietdata. Dit bewerkingsproces wordt gelogd door alle deelnemers aan de blockchain. Hiermee wordt de data en het proces transparant gemaakt.

De blockchain bodemdaling in Gouda is een pilot en past bij het ‘living lab’ gedachtegoed van Gouda waar kennis en ervaring bij elkaar komt, die verder gaat dan innovatieve technische oplossingen. Bij de pilot zijn betrokken: Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap Rijnland, het Watergilde, Provincie Zuid-Holland, Wareco en Xurux. De pilot loopt tot eind september.

Bekijk geoblockchain.nl