Project omschrijving

Bij een aanvraag voor het bouwen van een huis, schuur of ander stuk vastgoed is het van groot belang te weten dat de gegevens waarop je je aanvraag baseert actueel zijn én van een betrouwbare bron afkomstig zijn.

Het is voor burgers niet altijd mogelijk om deze vragen met zekerheid te beantwoorden.Het door Xurux specifiek ontwikkelde opvraagproces van gegevens is gekoppeld aan een blockchain, waardoor de gebruiker deze gegevens steeds kan controleren op echtheid en actualiteit. Het resultaat is op 22 juni gepresenteerd op de Blockchain Innovation Conference in Amstelveen.

Het resultaat van dit Proof of Concept is te bekijken op www.eenvoudigbeterbouwen.nl