Project omschrijving

ICT IJsselgemeenten loopt voorop in digitalisering met de inzet van Blockchain

Start pilotproject

ICT IJsselgemeenten is een ICT-organisatie die het beheer uitvoert van alle ICT-voorzieningen voor Sociale Zaken van de GR IJsselgemeenten, de gemeente Capelle ad IJssel, gemeente Krimpen ad IJssel en het Ingenieurs Bureau Krimpenerwaard. De gemeente heeft in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, de afdeling Sociale Zaken van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, Capgemini en Xurux onderzoek gedaan naar de voordelen die Blockchain technologie kan bieden voor de afdeling Sociale Zaken. Dit heeft geresulteerd in een pilotproject, project  ‘Bijzondere Bijstand Blockchain, 3B. Resultaat van dit project is een werkende applicatie gebaseerd op blockchain technologie die door de gemeente ingezet gaat worden.

Gemeente adopteert nieuwe technieken

De ICT organisatie houdt zich naast reguliere beheerwerkzaamheden sterk bezig met innovatie. ICT IJsselgemeenten wil voorop lopen in het adopteren van nieuwe technologie om processen efficiënter in te richten, relevant te blijven voor haar medewerkers en kennis op te doen van nieuwe technieken.

Vanuit de afdeling Sociale Zaken is er een sterke wens voor verdere digitalisering. Dit heeft in 2017 geresulteerd in een onderzoek naar de mogelijkheden en voordelen van blockchain technologie voor de organisatie. Er is contact gelegd met diverse organisaties en initiatieven in Nederland om voldoende input te verzamelen voor onderzoek. Met de afdeling Sociale Zaken is vervolgens gekeken welke processen verbeterd zouden kunnen worden waarbij Blockchain een rol speelt.

Eigen verantwoording in bijstand

Doel van het project was om te leren welke mogelijkheden er zijn en om te zorgen dan cliënten en/of partners van Sociale Zaken zelf hun verantwoording kunnen nemen in de afhandeling van een proces. Het proces vergemakkelijken, met zo min mogelijk menselijke handelingen waren enkele belangrijke uitgangspunten.

Project ‘Bijzondere Bijstand Blockchain’

De ontwikkeling van een op maat gemaakte applicatie vergde een nieuwe aanpak waarin meerdere expertises van partijen nodig zijn. Partijen met wie de IJsselgemeenten het project heeft vormgeven zijn Capgemini & Xurux.

Capgemini brengt kennis van de processen in en ondersteunt door mee te kijken naar de keuzes met name op het gebied van nieuwe wetgeving als GDPR. Xurux geeft de architectuur vorm en ontwikkeld de blockchain. GR IJsselgemeenten faciliteert het gehele project, is opdrachtgever en levert de persoon die die vanuit de GR de opdracht bewaakt (de product owner). Zowel Xurux als Capgemini hebben ruime ervaring in vergelijkbare projecten bij gemeenten waar er gebruik is gemaakt van Blockchain technologie.