Project omschrijving

Contentdistributie met IPFS en blockchain.

De verdeling van opbrengsten in de content industrie is niet altijd even eerlijk. De content provider speelt met hun platform een centrale rol in het ecosysteem en heeft hiermee een machtspositie. Wanneer het aantal consumenten groeit, strijken zij het abonnementsgeld op. Tegelijkertijd betalen ze niet mee aan de investeringen die nodig zijn aan de onderliggende infrastructuur die nodig zijn door de toegenomen druk op het netwerk. Daarnaast bepalen ze ook wat de content creator verdient aan zijn productie.

Content Distributie met blockchain

Xurux heeft een proefopstelling in een Proof of Concept bewezen dat door content gedistribueerd aan te bieden middels IPFS de absolute macht bij de provider weggenomen kan worden. We maakten een proefopstelling waarin we vier rollen definieerden:

  • content creator
  • content provider
  • content distributeur
  • consument

De content creator is in dit model zelf een deelnemer in het netwerk. Hij uploadt zijn content via IPFS op en maakt het beschikbaar aan het netwerk. Eigenaarschap van de content wordt direct op zijn naam geregistreerd op het netwerk. Op het platform kan de creator aangeven wie wat mag verdienen aan de content, bijvoorbeeld de editor, de acteurs of hijzelf. Wanneer een film of muziekstuk wordt afgespeeld vindt direct de afrekening en verdeling van de opbrengsten plaats. Dit gaat door middel van een smart contract op de blockchain. Als de rollen en verdiensten zijn gedefinieerd, komt de content vrij op het netwerk en kan het door alle deelnemers in het netwerk worden verspreid en geconsumeerd. Ieder consument krijgt kan een kopie van de content hebben en deze verder verspreiden. Het smart contract op de blockchain zorgt ervoor dat de opbrengst altijd bij de rechthebbenden terecht komt.

De proefopstelling bestaat uit een koffer met een ingebouwd beeldscherm waarop we de vier rollen laten zien. Een LED-strip tussen de vier rollen laat de datastromen zien. Daarnaast wordt ook inzicht gegeven in het eigenaarschap en de afrekening via de blockchain.

Het nieuwe model neemt de absolute macht bij de content provider weg. Dit wil niet zeggen dat er geen rol voor deze is weggelegd in dit model. Je kunt hierbij denken aan onderhoudt en doorontwikkeling van de software, een taak die ook nu al bij de content provider ligt.

Met deze nieuwe manier van content distributie worden verdiensten aan content eerlijker verdeeld over alle belanghebbenden.