Privacyverklaring

1. Privacy

Mailings

Xurux stelt het belang van de relaties voorop. Zo ook de bescherming van jouw privacy. Deze verklaring ziet toe op de verwerking van gegevens van klanten, prospects en andere geïnteresseerden voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe wij jouw persoonsgegevens verkrijgen, verwerken. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Wij verwerken persoonsgegevens alleen op de wijze die we in deze verklaring beschrijven.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen waarvan  Xurux voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt:

 • klanten van Xurux;
 • prospects en andere zakelijke relaties van Xurux;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven, whitepapers en uitnodigingen van Xurux.

Website en social media

Alle gegevens die we via deze website van jou verkrijgen worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en alleen gebruikt zoals beschreven in deze verklaring.

2. Verkrijgen persoonsgegevens

Xurux verkrijgt je persoonsgegevens van:

 • jou zelf:
  • je verstrekt zelf jouw persoonsgegevens aan Xurux in het kader van een (potentiële) opdracht;
  • je hebt jouw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
  • je verstrekt je contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
 • publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar je werkzaam bent.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Xurux verwerkt uw persoonsgegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden, verbetering van onze website en social media sharing.  Jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van:

 • Jouw toestemming;
 • het gerechtvaardigd belang van Xurux om jou nieuwsbrieven, whitepapers en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

We willen je zo veel mogelijk alleen informeren over markt- of vaktechnische ontwikkelingen die voor jou relevant zijn, en over de belangrijkste ontwikkelingen binnen Xurux. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van je ontvangen om jouw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.

Wij verwerken de volgende van jouw persoonsgegevens, met de volgende reden

Zodat we je met de juiste naam kunnen aanspreken.

Zodat we je kunnen bereiken

Voor een persoonlijke benadering in onze digitale communicatie

Voor de juiste aanhef

Om contact met je op te kunnen nemen en onze digitale berichten aan je te kunnen versturen

Zodat we je kunnen bellen mocht dat nodig zijn

Voor de juiste aanhef

Voor een juiste adressering van offertes, facturen of andere bedrijfscommunicatie

Voor een persoonlijke benadering in onze digitale communicatie

Zodat je voor jou relevante informatie van ons ontvangt

Om ervoor te zorgen dat je passende en relevante digitale berichten en informatie en uitnodigingen van ons ontvangt

Om opt-in en (tijdelijk) opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan jouw wensen en om ervoor zorg te dragen dat je geen digitale berichten ontvangt die je niet wilt ontvangen

Zodat we kunnen analyseren of digitale berichten van Xurux worden gelezen en om toekomstige digitale berichten te kunnen verbeteren

4. Cookies

Om bezoeken aan Xurux.nl te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat je direct gebruik kunt maken van onze sociale media. Je kunt in de instellingen aangeven of je deze cookies wilt toestaan. Dit hoeft slechts eenmalig aan te geven (totdat je jouw tijdelijke bestanden wist).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 3 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Social media plug ins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Twitter, LinkedIn, MailChimp en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, LinkedIn, MailChimp en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter, LinkedIn, MailChimp en Google.

5. Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat jij Xurux informeert dat je geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Xurux stopt met het versturen van nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

We verwijderen je persoonsgegevens als:

 • blijkt dat het e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • jouw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en je die toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
  • als jouw onderneming houdt op te bestaan;
  • als je in een periode van 5 jaar geen contact hebt gehad met Xurux.

6. Jouw rechten

Onderaan elke digitale mailing die je van Xurux ontvangt, kun je altijd jouw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, je kunt jouw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt je het recht Xurux te verzoeken om inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van jouw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heb je het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Mocht je dit willen, dan kun je dit aangeven bij Xurux, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht of per mail aan info@xurux.nl.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Uw persoonsgegevens en derden

Xurux deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. Xurux kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

8. De veiligheid van uw persoonsgegevens

Xurux heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Xurux behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.xurux.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we je over deze wijzigingen.

10. Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen; per telefoon+31 85 210 3382, per mail aan info@xurux.nl of kom langs op Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht. Je bent van harte welkom.

Utrecht, 20 mei 2019