Bouwdossier

2019-05-02T10:43:01+00:00

Het Kadaster heeft de wettelijke taak registraties te beheren en informatie te verstrekken. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de registraties van vastgoed, topografie, schepen en luchtvaartuigen. Naast informatie over eigen registraties, verstrekt het Kadaster ook […]

SBIR Gegevenslandschap

2019-05-02T10:39:09+00:00

Xurux onderzoekt de haalbaarheid van LOGDAT, een systeem dat raadplegingen, toevoegingen en wijzigingen in de gegevens die over burgers en bedrijven gaan, logt op de blockchain.

Het gaat om de gegevens die worden beheerd door overheidsinstanties. […]