Haarlem bouwt blockchain-oplossing voor verstrekken waardepapieren

HAARLEM, 20171220 — In opdracht van de gemeente Haarlem hebben ICTU en Xurux een proof of concept ontwikkeld voor het verifiëren van waardepapieren via de publieke IOTA-blockchain.

[Read in English] Xurux en ICTU maken het met behulp van ‘blockchain’ mogelijk de echtheid van digitaal verstrekte documenten te waarborgen. In het specifieke geval kan een burger aan een woningbouwvereniging via de blockchain aantonen dat hij/zij inwoner is van de gemeente Haarlem. Deze oplossing maakt het niet langer noodzakelijk om voor iedere aanvraag naar het gemeentehuis te moeten.

Volgens Bas de Boer, innovatiemanager van de gemeente Haarlem en initiator van het project, toont de Proof of Concept aan dat blockchain-technologie concreet en op korte termijn geïmplementeerd kan worden. “Bij wijze van spreken kan het morgen in productie gaan. Het bevordert de technologie en de adoptie van blockchain in de publieke sector en brengt daarmee de Nederlandse samenleving vooruit.”

Met de keuze voor IOTA wordt een aantal bezwaren van met name de Bitcoin blockchain weggenomen, zoals hoog energie verbruik, transactiekosten en de relatief lage transactiesnelheid.

De door ICTU en Xurux ontwikkelde software wordt door de gemeente Haarlem als open source code beschikbaar gesteld. Deze kan vrij gebruikt worden door gemeentelijke en landelijke overheden die waardepapieren verstrekken. Het is de bedoeling dat deze proof of concept in 2018 in productie gaat.

Noot: IOTA maakt gebruik van een DAG (Directed Acyclic Graph) en is daarmee strikt genomen geen blockchain maar een Mutual Distributed Ledger.