Xurux stagiair publiceert paper bij AMCIS 2018

Afgelopen februari heeft Ruben Post zijn onderzoeksstage bij Xurux afgerond. Zijn stage stond in het teken van een onderzoek naar het identificeren van factoren die invloed hebben op de adoptie van blockchain technologie binnen organisaties. Zijn onderzoek is van dusdanige kwaliteit dat het gepubliceerd is bij AMCIS 2018. Ruben Post deelt in dit blog zijn ervaringen als onderzoeksstagiair bij Xurux en in een volgende een verkorte versie van zijn Paper.

Stage bij Xurux

Augustus 2017 ben ik begonnen met mijn onderzoekstage bij Xurux. Xurux was een bewuste keuze. Tijdens kennismakingsgesprekken sprak hun enthousiaste eerste reactie op mijn onderzoeksvoorstel en hun pragmatische plan van aanpak mij aan. Zij straalden waardering uit in dat ik hen had gevraagd voor een assisterende rol tijdens mijn onderzoek. Deze rol bleekt de sleutelfactor te zijn bij het succesvol afronden van mijn onderzoek.

Xurux is een dynamische organisatie. Tijdens mijn stage is er geen moment geweest dat alle collega’s tegelijk op kantoor waren. Uitzondering hierop zijn de maandelijkse aandeelhoudersvergaderingen. Dit was niet per se negatief. Het gaf mij een fundamenteel andere werkervaring dan ik hiervoor had. Mijn vorige werkgevers waren ofwel internationale ondernemingen, waar de meeste collega’s in netjes geordende “cubicles” zaten en op hetzelfde moment gingen lunchen, of midden- en klein bedrijf met eenzelfde cultuur. Verschillende organisaties werken op verschillende manieren om het gewenste resultaat te behalen.

Toen ik eenmaal gewend was aan mijn nieuwe werkomgeving, begon ik aan mijn onderzoek. Ik schreef mijn projectvoorstel samen met Xurux en mijn begeleider vanuit de opleiding, Koen Smit, verder uit en kwam tot de volgende onderzoeksvraag: “Welke factoren spelen op dit moment een rol bij de adoptie van blockchain binnen organisaties?” Uit deze vraag bleek direct dat mijn initiële voorstel (een kwantitatief onderzoek) niet zou voldoen voor een onderwerp als blockchain. Een kwalitatief onderzoek was hiervoor meer geschikt. Ik ging dus interviews houden met ervaren blockchain experts. Dit is waar de ondersteunende rol van Xurux een succesfactor bleek.

Omdat een betrouwbaar onderzoek gebaseerd moet zijn op een voldoende aantal interviews met betrouwbare experts, was het eerste doel 15 interviews. De deelnemers werden geselecteerd op basis van hun huidige werk, eerdere werkervaringen en hun geschatte kennis van blockchain technologie. Omdat de technologie nog jong is, is het lastig experts te vinden die tijd vrij willen of kunnen maken. Gelukkig kon ik beschikken over het grote netwerk van Xurux, aangevuld met de contacten die ik op deed tijdens meetups. Uiteindelijk heb ik 18 personen kunnen interviewen binnen een periode van 4 maanden (september 2017 tot december 2017). Dit ongelooflijke aantal zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van Xurux.

Door de verschillende functies van de geïnterviewde leverden de interviews inzichten in een groot aantal industrieën op verschillende niveaus. Ik vond het interessant om al deze mensen te ontmoeten en hun meningen, vragen en oplossingen te horen. Ik wil alle geïnterviewden dan ook bedanken. Het was mij een waar genoegen om jullie allemaal te interviewen. Elke deelnemer ontvangt een volledige versie van het rapport, zodra deze is voltooid. Voor andere geïnteresseerden in het rapport, zal een samenvatting met de resultaten in mijn volgende blog gepubliceerd worden.