Blockchain technologie maakt duurzame visserij mogelijk

WWF (World Wildlife Fund) beschermt het leven in de zee tegen overmatige-,  ongereguleerde- en illegale visvangst. Deze vormen van visvangst vormen wereldwijd een groot probleem voor de visindustrie en het leven in de oceanen. De overmatige visvangst zorgt voor leeg geviste oceanen en vissoorten worden bedreigd met uitsterven. Daarnaast worden bij de illegale visvangst vaak mensenrechten geschonden. In de visindustrie zitten tal van problemen.

MSC-keurmerk

Het MSC-keurmerk dat aan gereguleerde- en duurzaam gevangen vis wordt gegeven leek een oplossing voor het bewijzen van de herkomst van vis en daarmee de duurzaamheid. Echter blijkt dit keurmerk eenvoudige te vervalsen en blijkt MSC haar keurmerk makkelijk uit te geven. MSC doet dat omdat ze 73% van hun omzet uit de verkoop van het keurmerk haalt. Blockchain technologie lijkt een betere oplossing voor de problemen in de visindustrie. Blockchain is namelijk niet gevoelig voor gesjoemel en het is volledig transparant. Een andere positieve bijkomstigheid is dat het kostbare documentatieproces dat nu in werking is, niet meer nodig zal zijn. Alle relevante data wordt met de implementatie van blockchain elektronisch en zo goed als kosteloos bijgehouden op blockchain.

Blockchain oplossing

Blockchain technologie heeft de potentie om slim en duurzaam vissen als standaard te introduceren en op die manier het leven in de zee te waarborgen. De technologie maakt dat mogelijk door het gehele proces van het vangen van een vis tot aan de verkoop van diezelfde vis aan de consument traceable te maken. De supply-chain wordt in een klap inzichtelijk en gereguleerd. De vis krijgt direct bij de vangst een RFID tag die de vis volgt en automatisch informatie registreert op een aantal plekken in de supply chain: op de boot zelf, in de haven en in de verwerkingsfabriek. In de verwerkingsfabriek wordt de vis vaak opgedeeld in verschillende producten, daar wordt een QR-code aan de producten toegevoegd die het product vervolgens volgt door het transportnetwerk, tot aan de consument. Consumenten kunnen vervolgens bij de aankoop van een visproduct via een app de bijgevoegde QR-code scannen en krijgen het hele verhaal van de vis te zien. Het verhaal geeft een overzicht waarin duidelijk staat vermeld waar de vis precies vandaan komt en welk pad het heeft afgelegd. De app vertelt daarnaast een aantal specificaties van de vis zoals de lengte en het gewicht. De consument krijgt zelfs het verhaal van het schip en de bemanning waarmee de vis is gevangen. Hiermee wordt zekerheid gewaarborgd dat de vis op een verantwoorde en gereguleerde manier is gevangen, verwerkt en getransporteerd.

Blockchain Consortium

Om dit project van de grond te krijgen is een consortium van verschillende partijen gevormd. WWF-New Zeeland, WWF-Australië en WWF-Fiji als initiator en Sea Quest Fiji Ltd als vissende partij. Samen beheersen zij de keten van vangst tot in het schap. Het vormen van een consortium is een essentieel onderdeel van het transparant krijgen van de keten.

Potentie

Blockchain wordt vooralsnog alleen ingezet voor de tonijnvangst in de westerse- en centrale Pacifische regionen maar het heeft de potentie om op veel grotere schaal te worden ingezet voor de vangst van ook andere soorten vis dan tonijn en in andere gebieden. Dankzij het ‘keurmerk’ dat blockchain aan de officieel toegestane visvangst meegeeft zal naar verwachting een groot deel van de illegale visvangst de markt uitgewerkt worden wanneer blockchain op grote schaal ingevoerd zal worden in de visindustrie.

Hoewel blockchain een groot deel van de problemen in de visindustrie kan oplossen is het geen ultieme eindoplossing, in het proces blijft menselijk handelen namelijk een rol spelen. Blockchain technologie is zo betrouwbaar als de mensen die het hanteren, het is daarom belangrijk om de volgende vragen te beantwoorden: Hoe moet de data gemanaged worden? Wie mag de data gebruiken? Wie moet erbij kunnen en wie analyseert het? Deze vragen dienen eerst uitgewerkt te worden voordat blockchain op grote schaal geaccepteerd en toegepast zal worden in de visindustrie en de logistiek.

Verder lezen

Bij Xurux zijn wij net als het WWF ook bezig met het ontwikkelen van blockchain toepassingen die de duurzaamheid van onze planeet waarborgen. Project Oasebos is een goed voorbeeld van een blockchain oplossing die duurzaamheid waarborgt, het gaat namelijk over de instandhouding van het regenwoud in Costa Rica.

Verder leren

Tijdens onze blockchain opleidingen gaan wij in op logistieke toepassingen van blockchain. We bieden een eendaagse opleiding voor een goede basiskennis, maar ook een driedaagse opleiding waarin je diep op de materie ingaat.