Landelijke en gemeentelijke instanties experimenteren veel met blockchain technologie. Xurux heeft een probleem opgelost van gebruikers en organisaties. Namelijk dat deze niet altijd kunnen controleren of gegevens actueel zijn en of deze uit een betrouwbare bron afkomstig zijn.

Het specifiek ontwikkelde opvraagproces van gegevens is gekoppeld met een blockchain, waardoor de gebruiker deze gegevens steeds kan controleren op echtheid en actualiteit. Het resultaat is op 22 juni gepresenteerd op de Blockchain Innovation Conference in Amstelveen en is te zien opĀ www.eenvoudigbeterbouwen.nl.