Hoe blockchain technologie de vastgoedsector kan veranderen

De Amerikaanse Nossa and Kristian White, managing partners van het Amerikaanse Southpointe office in Canonsburg, Pennsylvania, bespraken de potentiele impact van blockchain op de vastgoedsector. Wij hebben de voor ons belangrijkste stukken van dit gesprek vertaald en aangevuld met enkele relevante voorbeelden. Lees hier het originele artikel, Gepubliceerd in Bizjournals, 15 augustus 2018

De ontwikkeling van blockchain technologie, zal naar verwachting grote impact hebben op verschillende grote sectoren. Eén van de belangrijkste daarvan is onroerend goed. De potentie om (digitale) transacties te vergemakkelijken en administratieve functies te automatiseren heeft grote gevolgen voor onder meer makelaars, (lokale) overheden, investeerders, notarissen en advocaten die betrokken zijn bij zowel commercieel als privaat onroerend goed.

De technologie kan ervoor zorgen dat de overdracht van akten eenvoudiger en nauwkeuriger gebeurt. Het vergroot het gemak en de transparantie van beleggingen en zorgt voor een meer nauwkeurig, meer up-to-date, uniform en beter toegankelijk landregistratie systeem (het Kadaster).

De technologie kan ervoor zorgen dat de overdracht van akten eenvoudiger en nauwkeuriger gebeurt. Het vergroot het gemak en de transparantie van vastgoedbeleggingen. De hype is groot rondom blockchain in de vastgoedsector en om dit te illustreren geven we hieronder een aantal belangrijke ontwikkelingen die momenteel aan de gang zijn.

Op activa gebaseerde tokens en onroerend goed

Kort gezegd komt blockchain technologie neer op een grootboek waarin elke transactie onmiddellijk, automatisch en permanent wordt vastgelegd en gezien kan worden door andere gebruikers van die blockchain.

Tot nu toe is het meest voorkomende gebruik van blockchain de registratie van bitcoin transacties en andere cryptocurrency, maar er zijn andere toepassingen mogelijk. Die zullen veel verder gaan dan alleen het overmaken van digitaal geld.

De impact van blockchain zal vergelijkbaar zijn met de impact van internet, in die zin dat het een revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop zaken worden afgehandeld. We moeten de ontwikkeling van de technologie in de gaten houden en ons goed voorbereiden op wat komen gaat. Een belangrijke ontwikkeling bij het gebruik van blockchain technologie is het idee dat ‘tokens’ fysieke activa of zelfs aandelen in een bedrijf kunnen vertegenwoordigen, in plaats van alleen items die alleen online bestaan zoals bitcoin. Er is een grote kans dat onroerende goederen één van de belangrijkste activa zijn die digitaal worden opgeslagen en verhandeld. Dit is mogelijk door fysieke middelen te koppelen aan een unieke token: ‘Tokenizen’. Veel bedrijven werken aan de ontwikkeling van ‘asset-backed tokens’ voor een groot aantal verschillende assets. Onroerend goed is een van de meest gebruikte activa en krijgt daarom veel aandacht. Waarschijnlijk ook vanwege de omvang van de markt.

Een blockchain voor het registreren van onroerend goed transacties kan verschillende zakelijke voordelen hebben, waaronder het verminderen van geschillen en fraude. Daarnaast ook wat betreft het terugdringen van vertraging en fouten bij transacties als gevolg van papierwerk. Omdat transacties transparant zijn en iedereen die toegang heeft tot de blockchain daadwerkelijk kan zien wat er is gebeurd, heeft het de potentie om geschillen, rechtszaken en fraude te reduceren, omdat het moeilijk is om te verbergen waar het geld naartoe ging. Afhankelijk van het type blockchain dat je gebruikt, weet je ook wie wat koopt en waar het geld heen gaat of waar vandaan komt. Dat zijn duidelijke voordelen. Zeker in onroerend goed.

Eigendomstitels

Overal ter wereld lopen projecten om te experimenteren met de inzet van blockchain in onroerend goed. De technologie is er en het is aan ons om er iets mee te doen. Zo heb je in Nederland bijvoorbeeld BLandlord. Een bedrijf dat crowdownership van huizen mogelijk maakt door middel van het tokenizen van huizen.

Echter vereist de technologie nog wel medewerking van overheden en notarissen. Er moet immers een fysiek huis gekoppeld worden aan een digitale asset. In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt zal de rol van een notaris dus niet helemaal verdwijnen. En hoewel blockchain een enorme transparantie zou kunnen bieden, bestaat de kans dat de politiek of lokale overheid deze ontwikkelingen negeert of verbiedt.”

Ondanks de afhankelijkheid van derden kan blockchain technologie bij eigendomstitels echt van nut zijn voor de vastgoedsector. Transparantie en de onveranderlijkheid van blockchains kan kwesties als titelonderzoek eenvoudiger maken. Iedereen met toegang tot de betreffende blockchain zou altijd kunnen opzoeken wie de eigenaar is van een pand. Dat schept veel meer duidelijkheid met betrekking tot de eigendomstitel.

Het gebruik van de blockchain om aktes te registreren zou het sluitingsproces kunnen versnellen en het risico op fouten in het openbare register verminderen. De registraties op provinciaal niveau kunnen onmiddellijk worden bijgewerkt, dus je hebt geen vertraging bij het leveren van de akte aan het gerechtsgebouw en je elimineert vertraging bij de griffier die de akte in het systeem moet zetten en indexeren. Een tweede voordeel is het wegnemen van de taak gegevensinvoer op het kantoor van de griffier, wat de kans op fouten in het register op provinciaal niveau vermindert.”

Beleggen in onroerend goed

Een belangrijke focus van start-ups die blockchain technologie toepassen binnen de vastgoedsector zijn de vastgoedbeleggingsfondsen en andere manieren om te beleggen in vastgoed. Traditionele beleggers zullen hierin in eerste instantie terughoudend zijn, omdat zij eerst meer bewijs willen zien dat het werkt. Toch wordt blockchain al op kleine schaal gebruikt op dit vlak. Bijvoorbeeld met verschillende soorten eenmalige transacties. Er zijn al personen die huizen hebben gekocht met bitcoin.

Naast dit soort transacties verschijnen er gedeelde koopcontracten, een constructie waarin beleggers een deeleigendom van een (commercieel) gebouw hebben, op de blockchain wordt geregistreerd. BLandlord heeft eigendom van vastgoed verdeeld in economisch en juridisch eigendom. Het juridische eigendom is ondergebracht in een aparte entiteit met onafhankelijk toezicht. Het economisch eigendom ligt vast op de blockchain. Het tokenizen van eigendom is in feite de eerste toepassing waarbij gebruik van blockchain in vastgoed te zien is.

Een ander vlak waar blockchain snel toegepast zou kunnen worden is bij de registratie van land. In Nederland heeft het Kadaster deze taak op zich. Bevoegden kunnen real time wijzigingen doorvoeren die direct door belanghebbenden in gezien kunnen worden.  Het terugdringen van papierwerk kan veel winst geboekt worden. Nu is dat vaak nog veel papierwerk door meerdere partijen.

Uitdagingen

Blockchain-technologie in onroerend goed is weliswaar veelbelovend, toch zijn er grote uitdagingen. Naast lokale politieke kwesties zoals het plaatsen van eigendomstitels op een blockchain en de relatie tot privacy zijn er nog andere kwesties. Zo is het nog niet duidelijk hoe we moeten omgaan met echtscheidingen waarbij onroerend goed wordt overgenomen door één van de partners. Het wordt interessant om te zien hoe dit opgelost gaat worden.

Ben je na het lezen van dit stuk geïnteresseerd geraakt in wat blockchain binnen de vastgoed sector kan doen? Volg dan onze branche specifieke cursus Blockchain in Vastgoed en Hypotheken. Wij bieden deze ook aan als Incompany Workshop.

Dit is een vertaling van een artikel van Bizjournals met enkele toevoegingen. Lees hier het originele artikel, Gepubliceerd in Bizjournals, 15 augustus 2018