Haalbaarheidsonderzoek blockchain en persoonlijke data van start

Medio oktober heeft Xurux Solutions de SBIR subsidieaanvraag voor het Gegevenslandschap gewonnen. Dit houdt in dat we komende tijd onderzoeken wat er nodig is om met behulp van blockchain burgers meer inzicht te geven in wat er met zijn of haar persoonlijke data gebeurt.

Wanneer je een huis koopt, abonnement afsluit, of op andere wijze in aanraking komt met een willekeurige instantie, blijkt dat de betrokken partijen ineens veel meer van jou weten dan je had verwacht. Hoe komt dat? Wat weten zij nog meer? En wat doen zij met die gegevens? Of wanneer je informatie over jezelf opvraagt blijkt deze zonder jouw weten gewijzigd te zijn en niet te kloppen… Wie heeft dat gedaan? En wie kan er nog meer bij? Soms gaat het hier om zeer privacygevoelige informatie, waarvan je zeker niet wilt dat het op straat komt te liggen.

Xurux heeft met het ingediende voorstel, “LOGDAT”, antwoord op al deze vragen. Er is een budget beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van LOGDAT te onderzoeken.
LOGDAT is een portal dat burgers met behulp van blockchain inzicht geeft in wie wat op welk moment met hun gegevens heeft gedaan. Dat kan het benaderen voor inzicht zijn, maar ook een aanpassing of zelfs verwijdering. LOGDAT legt alles wat met de data gebeurt vast in de blockchain. Zo wordt met behulp van het timestamp een tijdlijn van raadplegingen en wijzigingen onomstotelijk vastgelegd. Op deze manier helpt blockchain met de bescherming van de gegevens van burgers.

De komende tijd wordt het ingediende voorstel op haalbaarheid getoetst. Hiervoor wordt in overleg met alle stakeholders verkend welke belangen er spelen en de technische haalbaarheid onderzocht. Het haalbaarheidsonderzoek wordt 31 maart afgerond met de oplevering van een rapport. Wanneer blijkt dat het concept haalbaar is volgt fase 2, de realisatie.